Kategóriák
Fejlemények

A piskii csata (1849. február 9)

Bánlaky József – A magyar nemzet hadtörténelme 1928
A piskii csata (1849. február 9-én).
Bem a balul végződött vizaknai csata után február 6-án estefelé erősen megviselt hadával Szászvárosra ért, ahol másnap az utánnyomuló császáriak által újból megtámadtatván, serege maradványait parancsára, miután ő maga harcközben jobb keze középujját elvesztette, Czetz alezredes Dévára vezette vissza, ahova időközben Hrabovszky alatt a bánsági segélyhad is beérkezett.

Kategóriák
Fejlemények

Kettős évforduló

Kettős évfordulóra emlékezhetünk november 15.-én, különösen azok számára lehet kedves ez a nap akiknek Erdély felé húz a szíve. Ünnep ez, ugyanakkor a kegyelet napja is. 440 évvel ezelőtt, 1580 november 15.-én született Iktári Bethlen Gábor fejedelem Marosillyén, családjának erődített udvarházában, majd 391 éve, 1629-ben Gyulafehérváron ugyanezen a napon szólította magához az Úr.